Specjalizacje

kancelaria adwokacka

PRAWO CYWILNE

 

 • sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew, apelacji, wniosków, skarg kasacyjnych
 • prowadzenie spraw o zapłatę 
 • przygotowywanie umów cywilnoprawnych
 • obsługa spraw z zakresu prawa własności, użytkowania wieczystego, najmu, dzierżawy, służebności, zasiedzenia oraz ochrony posiadania
 • prowadzenie spraw w postępowaniu wieczystoksięgowym
 • pomoc prawna przy sprzedaży, zakupie nieruchomości
 • analizowanie stanu prawnego nieruchomości
 • analizowanie umów sprzedaży nieruchomości 

PRAWO RODZINNE

 

 • reprezentowanie Klienta w sprawach o rozwód i o separację
 • prowadzenie negocjacji oraz reprezentacja Klienta przy ustanowieniu rozdzielności majątkowej oraz przy podziale majątku wspólnego małżonków
 • reprezentowanie Klienta w sprawach o ograniczenie lub pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • reprezentowanie Klienta w sprawach o ustalenie, obniżenie lub podwyższenie świadczeń alimentacyjnych
kancelaria adwokacka
kancelaria adwokacka

PRAWO SPADKOWE

 

 • prowadzenie spraw z zakresu stwierdzenia nabycia spadku oraz działu spadku, odrzucenia spadku, wydziedziczenia
  i niegodności dziedziczenia
 • obsługa spraw dotyczących roszczenia o zachowek, zapis zwykły oraz windykacyjny
 • pomoc w sporządzeniu testamentu w najszerszym stopniu uwzględniającego wolę spadkodawcy
 • prowadzenie negocjacji ze spadkobiercami, co do ugodowego sposobu uregulowania spraw majątkowych po zmarłym

PRAWO ODSZKODOWAWCZE

 

 • obsługa spraw o zadośćuczynienie związanych z naruszeniem dóbr osobistych, utratą zdrowia lub życia, błędami w sztuce medycznej
 • dochodzenie roszczeń odszkodowawczych
 • przygotowywanie zgłoszeń szkód, odwołań i skarg od decyzji towarzystw ubezpieczeniowych
 • obsługa prawna ugód ubezpieczeniowych
 • reprezentacja w postępowaniu przed ubezpieczycielami oraz sądami
kancelaria adwokacka
kancelaria adwokacka

PRAWO HANDLOWE

 

 • przygotowywanie umów spółek, statutów oraz regulaminów
 • zakładanie oraz rejestracja spółek handlowych w Krajowym Rejestrze Sądowym
 • dokonywanie zmian oraz aktualizacji w rejestrach spółek
 • przenoszenie udziałów i akcji w spółkach
 • łączenie, podział, przekształcanie i likwidacja spółek

  PRAWO KARNE

   • obrona podejrzanych i oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
   • reprezentacja oskarżyciela posiłkowego oraz oskarżyciela prywatnego w procesie
   • przygotowywanie pism procesowych i wniosków dowodowych
   • udzielanie porad z zakresy prawa karnego oraz wykonawczego
   • przygotowywanie prywatnych aktów oskarżenia, apelacji
    oraz kasacji karnych
   kancelaria adwokacka