ADWOKAT ALEKSANDRA RZECHOWSKA

KILKA SŁÓW O MNIE

Poznajmy się

Adwokat Aleksandra Rzechowska prowadzi działalność w formie indywidualnej Kancelarii Adwokackiej. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego. Pracę magisterską pt. „Profilowanie psychologiczne nieznanych sprawców przestępstw” obroniła z wynikiem bardzo dobrym w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu Opolskiego. Aplikację adwokacką odbyła przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie. 

Wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Krakowie.

Podczas swojej drogi zawodowej uczestniczyła w praktykach w Sądzie Okręgowym w Opolu, gdzie miała możliwość przyjrzenia się z bliska pracy wymiaru sprawiedliwości. Współpracowała z renomowanymi kancelariami adwokackimi oraz radcowskimi na terenie Opola oraz Krakowa.

Biegle włada językiem angielskim.