ETAPY WSPÓŁPRACY

CZYLI JAK BĘDZIE PRZEBIEGAĆ NASZA WSPÓŁPRACA

1. Spotkanie z klientem

Opisanie przez Klienta problemu prawnego. Wstępne doradztwo na temat sprawy. Określenie sposobu dalszego działania.

2. Dowody

Bardzo ważnym elementem każdej sprawy są dowody, na podstawie których adwokat ma możliwość prowadzenia sprawy Klienta. Podczas sprawy sądowej dowody mają kluczowe znaczenie w wykazaniu racji podmiotu, który jest reprezentowany przez adwokata. Konieczne jest więc ich precyzyjne zgromadzenie. W tym celu niezbędna jest współpraca Klienta z adwokatem. Analiza zasadności roszczenia Klienta.

3. Tok postępowania

Przedstawienie przez Klienta problemu oraz analiza zebranych w sprawie dowodów daje możliwość na podjęcie decyzji, co do dalszego postępowania w sprawie: skierowanie sprawy do sądu, pertraktacje ze stroną przeciwną, przygotowanie niezbędnych dokumentów wnioskowanych przez klienta, przygotowanie linii obrony
– w zależności od typu sprawy oraz gałęzi prawa, jakiej dotyka problem Klienta.

4. Postępowanie przed sądem

W przypadku, gdy sprawa Klienta ma mieć rozstrzygnięcie w sądzie, adwokat przygotowuje odpowiednie pisma procesowe oraz na podstawie udzielonego przez Klienta pełnomocnictwa reprezentuje Go w sądzie oraz w kontakcie ze stroną przeciwną procesu.