W ramach oferowanych specjalizacji Kancelaria
świadczy pomoc prawną w formie:

– kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych 

– porad prawnych oraz konsultacji udzielanych
w sposób dogodny dla Klienta

– reprezentacji Klienta przed sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi,
organami ścigania oraz organami administracji publicznej

– pisemnych opinii prawnych 

– sporządzania pism procesowych, pism urzędowych, ugód oraz umów cywilnoprawnych 

– zastępstwa Klienta w kontakcie ze stroną przeciwną, mediacji, zawarcia ugód

Pracę Kancelarii wyróżnia indywidualne podejście do każdego Klienta, wszechstronna analiza zleconych spraw, identyfikacja ryzyka oraz dobieranie indywidualnej strategii w każdej sprawie.

Podczas współpracy, Klient otrzymuje stałe wsparcie prawne oraz
informację o bieżącym stanie sprawy. 

kancelaria adwokacka

Skontaktuj się z nami: